Продуктивна среда

Според последни изследвания, работата сред непознати подобрява продуктивността, засилва чувството за общност и намалява усещането за изолация.

Провеждане на срещи

Провеждането на срещи е ключово в развитието на всяка идея или бизнес. Споделено работно пространство Шумен е подходящо за събития, конференции, обучения и други.

Част от общността

Работата в споделени пространства създава мрежа от контакти. По този начин членовете ѝ не само се познават, но и могат да си партнират в проекти.

Какво всъщност е

Споделено работно пространство (coworking space)?

Coworking Space-a или споделеното работно пространство е помещение, което е подходящо за работа и провеждане на срещи от един или повече предприемачи. Изключително подходящо решение за хора със свободни професии, които не могат да си позволят инвестиция в наемане на офис, обзавеждане и плащане на режийни разходи. А защо не и от малки компании, които не са открили търсеното работно пространство?

working
coworking image

Предимства

Споделено работно пространство Шумен има много предимства. Ето някои от тях:

Как изглеждаме?

Имате нужда от повече информация?

360° виртуална разходка

С цел да ни намирате още по-лесно, направихме тази 360 градусова виртуална разходка. Следвайте стрелките и ще стигнете до нас!